gama II - KRF

 • PCI Polyfix® 5 min.

Błyskawiczna zaprawa cementowa do napraw, mocowania i montowania
Opakowanie:1 kg, 5 kg, 12,5 kg, 25 kg
Zużycie: ok. 1,75 kg/l wypełnianej pustej przestrzeni

 

 

Właściwości produktu:

 • szybka zaprawa do dużych obciążeń do kotwienia i mocowania ościeżnic drzwiowych, kotew, rurociągów;
 • do napraw ubytków, rys i otworów (np. po ciśnieniowym zamykaniu rys);
 • nie zawiera chlorków; twardnieje bez tworzenia rys po ok. 5 minutach;
 • zakres stosowania: wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 • Kanafug®

Specjalna zaprawa do spoinowania kamionkowych dennych kształtek i kamionkowych płyt w obiektach kanalizacyjnych

Opakowanie: 25 kg
Zużycie: ok. 2,5 kg/m2 (przy 10 mm szerokości spoiny; klinkier kanałowy)

 

 

 

Właściwości produktu:

 • do spoinowania ceramicznych okładzin z płyt kamionkowych i dennych kształtek kanałowych, zwłaszcza w budowlach kanalizacyjnych, takich jak np. rynny płuczące betonowych kanałów przełazowych, strefy zmiennego poziomu wody w osadnikach, rynny przelewowe itp.;
 • odporna na działanie siarczanów;
 • do spoin o szerokości od 5 do 20 mm;
 • w razie oddziaływania agresywnego kwasu węglowego w stosunku do cementu, zastosować PCI Durapox® NT.
 • Kanadicht®

Zaprawa uszczelniająca do betonowych elementów budowlanych w obiektach kanalizacyjnych

Opakowanie: 25 kg
Zużycie: ok. 3,2 - 5,6 kg/m2 (zależnie od obciążenia wodą)

 

 

 

Właściwości produktu:

 • do wodoszczelnego powlekania i ochrony powierzchni kanałów przełazowych, otwartych koryt w oczyszczalniach ścieków oraz innych budowli kanalizacyjnych przed wilgocią gruntową, nie napierającą wodą powierzchniową i infiltracyjną oraz przed wodą napierającą od wewnątrz;
 • odporna na działanie siarczanów.